ארכיון חודשי: ינואר 2021

Kant, KrV (Saf Aklın Eleştirisi) Transzendental Estetik § 1, 2 ve 3: Uzay (Raum) Üzerine | § Ders 4 — Königsberg Radyosu

Bugün “Transzendental Estetik”in başlangıç kısmı ve “Uzay Üzerine” konuşacağız. Transzendental Estetik’in ilk kısmı (§ 1.) son derece açık bir biçimde, Transzendental Estetik içerisinde ve sonraki kısımlarda sözgelimi Transzendental Mantık içerisinde işimize yarayacak kavramların içeriği sermekte. Kant burada, üzerine konuştuğu pek çok kavramın tanımı vermekte; “Uzay Üzerine” ve “Zaman Üzerine” başlıklı kısımlar içerisinde üzerine ayrıntıda konuştuğu […]

Kant, KrV (Saf Aklın Eleştirisi) Transzendental Estetik § 1, 2 ve 3: Uzay (Raum) Üzerine | § Ders 4 — Königsberg Radyosu

Love, Death & Robots

ÜÇ ROBOT

İnsanlığın düşüşünden uzun zaman sonra üç robot , kıyamet sonrası bir şehirde tura çıkar.

AQUİLA YARIĞI'NIN ÖTESİ

Rotadan çıkan bir geminin mürettebatı , ışık yılları sonra uyanınca ne kadar uzakta uyandıklarını anlamakta zorlanır.

BUZUL ÇAĞI

Bir apartman dairesine taşınan genç çift , antika buzdolaplarının içinde kayıp bir uygarlık bulur.

SONNİE'NİN AVANTAJI

Sonnie ^canavar^ dövüşlerinin yeraltı dünyasında avantajını koruduğu sürece yenilmezdir.

YOĞURT DÜNYAYI ELE GEÇİRİNCE

Bilim insanlarının yanlışlıkla ürettiği süper akıllı yoğurt , çok geçmeden dünyaya hakim olmayı arzular.

GİZLİ SAVAŞ

Kızıl ordu'nun seçkin birimleri , Sibirya'nın çok eski ormanlarının derinliklerinde şeytani bir yaratıkla savaşır.

RUH EMEN

Arkeolojik bir kazının ortaya çıkardığı kana susamış bir canavar , kedilerle kuşanan bir paralı asker takımıyla savaşır.

Taşınabilir akü

220 VOLT 600 WATT ÇIKIŞ GÜCÜ 12 VOLT AKÜ İLE ÇALIŞIR CARSPA

450 tl

Enok kehanetleri

Enok’un Kehanetleri

 1. Bölüm
 2. O günlerde Nuh64* dünyanın suya gömüldüğünü ve
  yıkımın yakın olduğunu gördü.
 3. Ve oradan ayrılıp dünyanın uçlarına gitti.
  Büyükbabası Enok’a seslendi.
 4. Acı bir sesle üç kere: “Duy beni! Duy beni! Duy
  beni!” dedi. Ona dedi ki: “Bana dünyaya dökülenin ne
  olduğunu, dünyanın neden bu kadar kötü bir durumda
  olduğunu ve sallandığını söyle. Yoksa sanırım ben de onunla
  birlikte yok olacağım!”
 5. Dünyada büyük bir karmaşa vardı. Göklerden bir ses
  duyuldu ve yüzüstü düştüm.^65* Büyükbabam Enok gelip
  yanımda durdu
 6. ve dedi ki: “Neden bu kadar acı ve feryat içinde
  bana seslendin?
 7. Tanrı’dan dünyada yaşayan herkese bir buyruk
  geldi. Sonları yakın. Onlar meleklerin tüm sırlarını,
  şeytanların tüm vahşiliklerini öğrendiler. Gizli güçleri,
  büyücülüğün güçlerini, tüm dünyada eriyik metalden
  şekiller yapanların güçlerini öğrendiler.
 8. Topraktan nasıl gümüş çıkarıldığını da öğrendiler.
  Gümüşten farklı olarak, kurşun ve kalay topraktan elde
  edilmez. Bunları üreten bir çeşme vardır
 9. ve o çeşmede bir melek durur. O melek
  olağanüstüdür.”
 10. Bunun ardından büyükbabam Enok elimden tuttu,
  kaldırdı ve dedi ki: “Ruhların Tanrısı’na dünyanın bu
  durumunu sordum. Adaletsizlikleri nedeniyle onların
  kararları verildi ve bu karar asla geri alınmayacak. Araştırıp
  öğrendikleri büyücülük faaliyetleri nedeniyle dünya ve
  üzerinde yaşayanlar yok edilecek. Onlar için sonsuza kadar
  hiçbir sığınak da olmayacak
 11. çünkü onlar gizli olanı açığa çıkardılar ve
  yargılanacaklar. Ama senin durumunla ilgili olarak oğlum,
  Ruhların Tanrısı senin saf olduğunu ve bu sırlarla ilgili
  suçlardan münezzeh olduğunu biliyor.
 12. Senin adının ulular arasında olmasını planladı.
  Dünyada yaşayanlar arasında seni koruyacak ve senin adalet
  tohumuna güç ve şan verecek. Ve tohumun sonsuza kadar
  sadıkların ve uluların çeşmesi olacak.”
 13. Sonra, dünyada yaşayan herkese yargılama ve yıkım
  getirmek için gelip dünyanın altındaki tüm suların gücünü
  serbest bırakmaya hazırlanan
 14. ceza meleklerini gösterdi bana.
 15. Ve Ruhların Tanrısı ileri çıkan meleklere suları
  yükseltmemelerini, kontrolleri altında tutmalarını söyledi.
 16. Çünkü o melekler suların gücünü yönetiyordu.
  Sonra Enok’un huzurundan ayrıldım.
  Tanrı’nın Nuh’a sözü 66. Bölüm
 17. O günlerde Tanrı’nın sesi bana ulaştı,^66 dedi ki:
  “Nuh, senin hayatında suç yok; senin hayatın bir sevgi ve
  adalet hayatı.
 18. Şimdi melekler ahşap bir araç yapıyorlar.^67 İşlerini
  bitirdiklerinde elimi onun üzerine koyup koruyacağım.
 19. Ondan hayat tohumu çıkacak. Dünya boş kalmasın
  diye bir değişiklik yapacağım. Senin tohumunu sonsuza
  kadar güçlendirip seninle birlikte yaşayanları tüm dünya
  üzerine yayacağım ve tohumun dünyada Tanrı’nın adıyla
  kutsanacak ve çoğalacak.”
 20. Ve Tanrı adaletsizlik gösteren o melekleri,
  büyükbabam Enok’un daha önce bana batıda gösterdiği
  altından, gümüşten, demirden, kurmuş ve kalaydan dağlar
  arasındaki yanan vadiye tıkacak. 168]
 21. O vadiyi gördüm. Karalarda ve denizlerde büyük bir
  sarsındı vardı.
 22. Tüm bunlar olurken, o ateşli, erimiş metalden ve
  onun hareketinden bir sülfür kokusu çıktı ve koku o sularla
  birleşti. İnsanlığı yoldan çıkaran meleklerin vadisi o toprak
  altında yandı.
 23. O vadide, dünyada yaşayanları saptıranların
  cezalandırılacağı ateşten ırmaklar da akıyordu.
 24. O günlerde o sular krallara, kudretlilere, soylulara ve
  dünyada kalanlara hizmet edecek, hem can ve bedenin
  şifası için, hem de ruhun cezası için.
 25. Şimdi ruhları şehvet dolu olduğu için bedenleri
  cezalandırılabilir, çünkü Ruhların Tanrısı’nı inkâr ettiler.
  Cezalarına gün be gün tanıklık ediyorlar ama O’nun adına
  inanmıyorlar.
 26. Vücutları yandıkça ruhlarında ebediyen bir değişiklik
  meydana gelecek.
 27. Ruhların Tanrısı’nın önünde kimse lüzumsuz bir laf
  edemez.
 28. Vücutlarının şehvetine inandıkları ve Tanrı’nın
  Ruhu’nu inkâr ettikleri için onlara yargılama gelecek.
 29. Ve o sularda o günlerde bir değişiklik olacak. O
  melekler o sularda cezalandırıldığında, o suların sıcaklığı
  değişecek.
 30. Melekler yükseldiği zaman sular değişip soğuyacak.
  Sonra yüce Mikail’in cevap verdiğini duydum: “Meleklerin
  yargılanmalarını sağlayan bu karar, krallar için, kudretliler
  için ve dünyayı elinde tutanlar için bir tanıklıktır.
 31. Bu yargılama suları kralların bedenlerinin ve
  bedenlerindeki şehvetin şifalandırılmasına yönelik olduğu
  için onlar bunu görmeyecek ve bu suların değiştiğine,
  sonsuza kadar yanan bir ateş haline geldiğine
  inanmayacaklar.”
  Mikail ve Rafael Yargılamayı Konuşuyor
 32. Bölüm
 33. Ardından büyükbabam Enok ona verilen hikâyeler
  kitabındaki tüm sırları öğretti bana. Bunları benim için
  Hikâyeler Kitabı’na yazdı.
 34. O gün yüce Mikail Rafael’e dedi ki: “Meleklerin
  yargılanmasının şiddetinden dolayı ruhun gücü beni
  sersemletiyor, titretiyor. Onları eriten bu şiddetli
  yargılamaya kim dayanabilir?”Yüce Mikail tekrar Rafael’e
  dedi ki: “Liderleri yüzünden onlara uygulanan bu yargılama
  karşısında kimin kalbi yumuşamaz, kimin içi titremez?”
 35. Ve yargılama melekler Ruhlar Tanrısı’nın
  huzurundayken devam etti
 36. Ruhların Tanrısı’nın önünde yüce Rafael, Rakael’e
  dedi ki: “Tanrı’nın gözü önünde olamayacaklar. Ruhların
  Tanrısı onlara kızdı, çünkü onlar Tanrı kendileriymiş gibi
  davranıyorlar. O yüzden gizli bir yargı ebediyen buldu onları
  şimdi.
 37. Ne melekler ne de insanlar gidip onlara eşlik eder;
  onlar bu yargılamaya ebediyen tek başlarına maruz
  kaldılar.”
 38. Bölüm
 39. Bu yargılama esnasında korkup titreyecekler, çünkü
  bu yargılama dünyada yaşayan herkese gösterildi.
 40. O meleklerin adlarıyla ilgili olarak: İlki Samyaza,
  ikincisi Artikafa, üçüncüsü Armen, dördüncüsü Kakabel,
  beşincisi Turael, altıncısı Rumyel, yedincisi Danyal,
  sekizincisi Kael, dokuzuncusu Barakel, onuncusu Azazel, on
  birincisi Armers, on ikincisi Bataryal, on üçüncüsü Basasael,
  on dördüncüsü Hananel, on beşincisi Turyal, on altıncısı
  Simapiseel, on yedincisi Yetarel, on sekizincisi Tumael, on
  dokuzuncusu Tarel, yirmincisi Rumel, yirmi birincisi Azazyel.
 41. Bunlar onların onlarca ve yüzlercesini yöneten
  liderleri ve adlarıdır.
 42. İlkinin adı Yekun’du. O, kutsal meleklerin tüm
  çocuklarını saptıran, onları dünyaya getirip insanların
  kızlarıyla yoldan çıkarandır.
 43. İkincisinin adı Kesabel’di. O, meleklerin kutsal
  oğullarına şeytani kılavuzlukta bulundu ve onları yoldan
  çıkarıp vücutlarını insanların kızlarıyla kirletmeye sevk etti.
 44. Üçüncüsü Gadreel’di. O, insanoğullarına tüm
  öldürücü darbelerini gösterdi ve
 45. Havva’yı yoldan çıkardı. İnsanoğullarına savaş
  zırhlarını, savaş kılıçlarını ve diğer tüm ölüm silahlarını
  gösterdi.
 46. O zamandan sonra nesilden nesile dünyada
  yaşayanlara tüm bu şeyler onun elinden geçti.
 47. Dördüncüsünün adı Penemuel’di. O insanoğullarına
  acıyı ve tatlıyı
 48. ve meleklerin bilgeliklerinin tüm sırlarını öğretti.
 49. İnsanlara mürekkep ve kağıtla yazmayı öğretti;
 50. böylece bugüne kadar pek çokları günaha girdi.
 51. İnsanlar böyle bir amaç için, inançlarını kalem ve
  mürekkeple göstermek için yaratılmadı.^
 52. İnsanlar tıpkı melekler gibi yaratıldı ki doğru ve saf
  kalabilsinler
 53. ve her şeyi yok eden ölüm onlara dokunmasın.
 54. Ama şimdi bilgileri nedeniyle yok oluyorlar ve bu
  güç onları tüketiyor. ^
  17 Beşincisinin adı Kasdeya’ydı. Bu, insanoğullarına kirli
  ruhların ve şeytani varlıkların tüm kötü etkilerini
  gösterendir.
 55. Düşük olması için rahimdeki embriyonun nasıl
  öldürüleceğini gösterdi. Yılan ısırıklarıyla ruha zarar vermeyi
  ve yılanın oğlu Taba’et ile öğlen vakti meydana getirilen
  yıkıcı etkileri öğretti.
 56. Kasbaal’ın görevi, En Ulu Olan’ın tüm görkemiyle
  yaşarken ululara sunduğu ahitin^71 liderliğini yapmaktır.
 57. Melek Beka Mikail’den ona gizli adı göstermesini
  istedi. Böylece o gizli adı ahitte söyleyebilecek,
  insanoğullarına tüm gizli şeyleri açıklayanlar o adın ve ahitin
  önünde titreyecekti.
 58. O ahitin gücü o kadar yüksektir. Çok kudretlidir.
 59. Akae’nin bu ahitini Mikail’e teslim etmişti.
 60. O ahitin gücünde saklı sırlar şunlardır:
 61. Gökler Dünya var edilmeden önce ve ebediyen
  sabitlenmişti.
 62. Dünya da su üzerinde kuruldu ve dünyanın
  yaratılışından sonsuza kadar dağların gizli yerlerinden güzel
  sular geldi.
 63. Denizler ve temelleri o ahitle yaratıldı.
 64. Gazap anında kumu denizlerin temeline koydu.
  Dünyanın yaratılışından sonuna değişmez. O ahitle
  derinlikler güçlendirildi. Hiçbir zaman yerlerinden
  kıpırdamazlar.
 65. Güneş ve Ay yörüngelerini o ahitle tamamlar, hiçbir
  zaman kurallarından sapmazlar.
 66. Yıldızlar yörüngelerini o ahitle tamamlar.
 67. Yıldızlara adlarıyla seslenildiğinde onlar O’na
  sonsuza kadar cevap verir.
 68. Aynı şey rüzgârların nefesleri için de geçerlidir,
  hepsinin nefesi vardır ve beraber harekete geçerler.
 69. Gök gürlemeleri, şimşeğin ışığı,
 70. dolu hazneleri, kırağı hazneleri, sis hazneleri,
  yağmur ve çiğ hazneleri orada korunur.
 71. Hepsi inanır. Tüm güçleriyle Ruhların Tanrısı’na
  şükreder,
 72. O’nu yüceltirler. Tüm şükürleri onların besinidir.
  Sonsuza kadar Ruhların Tanrısı’nın adını över, yüceltirler.
 73. Bu ahit onlar üzerinde güçlüdür. Yolları bu ahitle
  korunur, ilerleyişleri bozulmaz.
 74. İnsan Oğlu’nun adı onlara bildirildiğinden beri
  sevinçleri büyüktü
 75. ve onu kutsadılar, onurlandırdılar, yücelttiler.
 76. İnsan Oğlu şanlı tahtına oturdu. Tüm yargı ona
  verildi ve o da tüm günahkârların ve insanlığı saptıranların
  yok edilmesini ve dünya üzerinden silinmesini sağladı.
  Zincirlerle bağlanacaklar.
 77. Yıkım onların tüm topluluğunu esir alacak. Tüm işleri
  dünyadan tamamen silinecek. İnsan Oğlu ortaya çıktığı için,
  o vakitten sonra hiçbir şey bozulamayacak. İnsan Oğlu
  ortaya çıktı ve şanlı tahtına oturdu.
 78. Onun huzurunda tüm kötülükler yok olacak.
  Ruhların Tanrısı’nın önünde İnsan Oğlu’nun sözü kudretli
  olacak.
 79. Bu Enok’un üçüncü öyküsüydü.

Peaky Blinders Soundtrack

Peaky Blinders season 5 music

 • Trailer music: Anna Calvi and David Byrne – Strange Weather
 • Black Strobe – I’m a Man
 • Black Sabbath – The Wizard
 • Cabbage – Uber Capitalist Death Trade
 • Anna Calvi – Rider to the Sea
 • Nadine Shah – Evil
 • Anna Calvi – Papi Pacify (original: FKA Twigs)
 • The Darts – Love U 2 Death
 • The Pearl Harts – Black Blood
 • Anna Calvi – Lady Grinning Soul [original: David Bowie]
 • Anna Calvi – Ain’t No Grave [original: Johnny Cash]
 • Hotel Lux – The Last Hangman
 • Mari Samuelsen & Konzerthausorchester / Max Richter – Dona Nobis Pacem 2 (the Swan Lake scene)
 • Radiohead – Climbing Up The Walls
 • Joy Division – Atmosphere
 • Black Sabbath – War Pigs
 • IDLES – Divide & Conquer
 • Anna Calvi – Wish
 • Bob Dylan – Ballad of a Thin Man
 • IDLES – Scum
 • IDLES – Never Fight A Man With A Perm

Follow our full playlist on Spotify below to get access to the soundtrack for Peaky Blinders seasons 1-5, which we’ll be keeping updated:

Peaky Blinders season 4 music

 • Yak – Alas Salvation
 • Savages – Adore
 • Imelda May – The Longing
 • Nick Cave and the Bad Seeds – Mercy Seat
 • Tommy and Mary – Lost
 • Johnny Cash – Further On Up The Road Ep3
 • Frank Carter and the Rattlesnakes – Devil Inside Me
 • Rachel Unthank and the Winterset – I Wish, I Wish
 • The Kills – Heart of a Dog
 • Foals – Snake Oil
 • Black Rebel Motorcycle Club – Beat the Devils Tattoo
 • Nick Cave and the Bad Seeds – Stagger Lee
 • Jarvis Cocker/Iggy Pop  – Red Right Hand
 • Laura Marling – Saved these Words
 • Laura Marling – Red Right Hand
 • Radiohead – Pyramid Song
 • Laura Marling – Hard Rains a Gonna Fall

Peaky Blinders season 3 music

 • Nick Cave and the Bad Seeds – Breathless
 • Arctic Monkeys – Dangerous Animals
 • Radiohead – You and Whose Army
 • Last Shadow Puppets – Used to Be My Girl
 • The Kills – DNA
 • Arctic Monkeys – Crying Lightning
 • Radiohead – I Might Be Wrong
 • PJ Harvey – This Is Love 
 • Queens of the Stone Age – Burn the Witch
 • Nick Cave and the Bad Seeds – Tupelo
 • Tom Waits – Soldier’s Things
 • Arctic Monkeys – Don’t Sit Down Cause I’ve Moved Your Chair
 • Pj Harvey – Meet Ze Monsta
 • Last Shadow Puppets – Bad Habits
 • David Bowie – Lazarus
 • Archie Bronson Outfit – Cherry Lips
 • Queen Kwong – Baby Did a Bad Bad Thing
 • Leonard Cohen – You Want it Darker (pre-release)
 • The Kills – Monkey 23
 • Radiohead – Life in a Glass House

Peaky Blinders season 2 music

 • The Dead Weather – Rocking Horse
 • Johnny Cash – Danny Boy
 • PJ Harvey – Long Snake Moan
 • PJ Harvey – Before Departure
 • PJ Harvey – A Perfect Day Elise
 • PJ Harvey – Man-Size
 • PJ Harvey – Broken Harp
 • Deap Vally – Gonna Make my Own Money
 • The Kills – Pull A U
 • Dan Auerbach – I Want Some More
 • Arctic Monkeys – If You Were There, Beware
 • Royal Blood – Out of the Black
 • Nick Cave and the Bad Seeds – Loverman
 • PJ Harvey – Naked Cousin
 • PJ Harvey – Is This Desire?
 • Laura Marling – What He Wrote
 • Arctic Monkeys – Dance Little Liar
 • Arctic Monkeys – Only Ones Who Know
 • Arctic Monkeys – One for the Road
 • Arctic Monkeys – Arabella
 • Arctic Monkeys – Do you Wanna Know?
 • PJ Harvey – Catherine
 • The Kills – Fried my Little Brains
 • Black Rebel Motorcycle Club – River Styx
 • Ane Brun – All My Tears

Peaky Blinders season 1 music

 • Nick Cave and the Bad Seeds – Red Right Hand
 • Nick Cave and the Bad Seeds – Zanastra
 • Nick Cave and Warren Ellis – Martha’s Dream
 • Nick Cave and Warren Ellis – The Proposition
 • The White Stripes – I Think I Smell a Rat
 • The White Stripes – St James Infirmary Blues
 • Nick Cave and Warren Ellis – Queenie’s Suite
 • Nick Cave and Warren Ellis – Song for Jesse
 • The Raconteurs – Blue Veins
 • The White Stripes – Hardest Button to Button
 • The White Stripes – Black Math
 • Nick Cave and the Bad Seeds – Brother, my Cup is Empty
 • The White Stripes – Little Room
 • The White Stripes – When I Hear My Name
 • Nick Cave and the Bad Seeds – Abattoir Blues
 • The White Stripes – I Fought Piranhas
 • Tom Waits – Clap Hands
 • The Raconteurs – Broken Boy Soldier
 • The White Stripes – Ball and Biscuit
 • The White Stripes – Little Cream Soda
 • Nick Cave and the Bad Seeds – God is in the House
 • Nick Cave and the Bad Seeds – Bring it On
 • Dan Auerbach – The Prowl
 • Jack White – Love is Blindness